phone

25920 61111

rudebg

Παρακάτω θα ενημερωθείτε για τις διαδικασίες εισαγωγής των ασθενών, τις ασφαλιστικές καλύψεις, τις ώρες επισκεπτηρίου καθώς και τη διαδικασία για το εξιτήριο.

Συμβάσεις με Ασφαλιστικά Ταμεία


evagelinos

Η κλινική αντιλαμβανόμενη τις ανάγκες των ασθενών και την ιδιαίτερη οικονομική συγκυρία που περνά η χώρα μας, φρόντισε και υπέγραψε σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ (ο οποίος περιλαμβάνει τα πρώην ταμεία ( ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΟΠΑΔ, ΤΕΒΕ και όλα όσα θα ενταχθούν στον μέλλον ). Έτσι οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ νοσηλεύονται στην θέση που προβλέπει ο ΕΟΠΥΥ με μία μικρή μόνο επιβάρυνση δική τους όπως άλλωστε προβλέπει και ο κανονισμός του ΕΟΠΥΥ. Βέβαια πάντα υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης της θέσης νοσηλείας τους (μονόκλινο, δίκλινο ή τρίκλινο ) με μια μικρή επιπλέον επιβάρυνση. Σίτιση, νοσηλεία, φάρμακα, εργαστηριακές εξετάσεις, παρακλινικές εξετάσεις, συνεδρίες ψυχοθεραπειών κλπ πραγματοποιούνται όλα μέσα στα πλαίσια της ως άνω σύμβασης.

Επίσης να τονίσουμε ότι και για όλα τα άλλα ταμεία υπάρχει συνεργασία με την κλινική ως προς τον χειρισμό των εισαγωγών και νοσηλειών, ώστε ο ασφαλισμένος να εισπράξει με το εξιτήριο και το τιμολόγιό του την δαπάνη από το ταμείο του. Είναι χαρά μας να σας ενημερώσουμε για όλες τις λεπτομέρειες των διαδικασιών εάν μας τηλεφωνήσετε και ζητήσετε να συνδεθείτε με την διεύθυνση ή το λογιστήριο.

Ώρες Επισκεπτηρίου


evagelinosΟ καθορισμός του ωραρίου ως προς το επισκεπτήριο είναι μια σύνθετη απόφαση που έχει να προσμετρήσει τόσο την ανάγκη των συγγενών να επισκεφτούν τα συγγενικά τους πρόσωπα όσο και την ανάγκη των νοσηλευομένων για ηρεμία και γαλήνη. Έτσι καθορίστηκε μετά από μελέτη το παρακάτω πρόγραμμα επισκεπτηρίου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17:00 έως 18:00
ΤΡΙΤΗ 12:00 έως 13:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 17:00 έως 18:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 12:00 έως 13:00

Οι επισκέπτες δεν επιτρέπεται να προμηθεύουν τους νοσηλευόμενους με φαγητά ή άλλα τρόφιμα διότι το πρόγραμμα σιτίσεως είναι εξειδικευμένο για κάθε νοσηλευόμενο και αναλόγως της πορείας του και των αναγκών του.

Διαδικασία Εισαγωγής και Εξιτηρίου


Η εισαγωγή κάποιου ασθενούς στη κλινική γίνεται συνήθως με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

  • Ο ασθενής έρχεται αυτοβούλως ή με την συνοδεία των οικείων του προσκομίζοντας το βιβλιάριο ασθενείας του. Σε αυτή την περίπτωση εξετάζεται από τους ιατρούς της κλινικής, γίνεται ο απαραίτητος κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος και προτείνεται το είδος της θεραπείας, η διάρκειά της και ο κατάλληλος θάλαμος νοσηλείας. Φυσικά με την πάροδο του χρόνου γίνονται όσες αλλαγές κρίνονται απαραίτητες.
  • Ο ασθενής διακομίζεται από κάποιο άλλο Ίδρυμα, Κρατικό ή Ιδιωτικό. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει οπωσδήποτε να προηγηθεί επικοινωνία μεταξύ των ιατρών των 2 κλινικών ώστε να προετοιμασθεί αναλόγως η υποδοχή του ασθενούς. Θεωρείται επίσης απαραίτητο κατά την εισαγωγή να υπάρχει το πληροφοριακό σημείωμα του Ιδρύματος που χορηγεί το εξιτήριο για την διακομιδή.

evagelinosΚαι στις 2 περιπτώσεις η κλινική ελέγχει την ασφαλιστική ικανότητα του προς νοσηλεία ατόμου, τον πληροφορεί αυτόν και τους οικείους του για την θέση νοσηλείας που προβλέπεται, καθώς και για το ποσό συμμετοχής του στο κόστος της νοσηλείας.
Όταν ολοκληρωθεί η θεραπεία ακολουθεί η έξοδος του ασθενούς και η έκδοση του εξητηρίου. Αυτό μπορεί να γίνει όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του λογιστηρίου της κλινικής.
Επίσης κατά την εισαγωγή του ασθενούς παραδίδονται στη γραμματεία της κλινικής όλα τα πολύτιμα αντικείμενα που πιθανόν να φέρει ο ασθενής, καταγράφονται και επιστρέφονται κατά την έξοδό του. Εάν οι οικείοι του επιθυμούν, δύνανται να καταθέσουν ένα ποσό στην προϊσταμένη της πτέρυγας που νοσηλεύεται για να το καταναλώνει ο ασθενής.